Please sound Horn

Submitted by admin on Tue, 09/20/2016 - 19:42

Please sound Horn-Joke

Please Sound Horn  

‘Red signal Paddadhi kadha! yendhukayya Horn Koduthnnavu’ ani adigaadu traffic constitable.  

‘Aa van meedha please soudn horn ani raasivundhi kadha sir, andhuku horn koduthunnanu’ Annadu Apparao Hundhagaa.

© 2016 www.haasyanidhi.com All Rights Reserved